Aranan “Sosyal indirimler” kelimesine eşanlamlı olan “"sosyal hizmetlerde yardım çizelgesi"” ile ilgili arama sonuçlarını

Daha özel bilgiler
Köpek vergisi
Radyo harcı
Telefon ücretleri
Bakınız
Hastane masrafları
Kültür kartı
Reçete gideri
Sosyal refah oranları
Ulaşımda imtiyazlar