Bakınız
İntihar
Psiko- sosyal akut yardım
Psikoterapi
Sosyal psikiyatriye ilişkin hizmetler
Telefonla yardım