THALSIFO - Thalassämie und Sichelzell Forum

Cep telefonu: 0660 / 651 42 05 (Beatriz Amlacher )

Cep telefonu: 0676 / 974 17 81 (Natalia Polemis )

e-posta: info.thalsifo@gmail.com

e-posta: natalia.polemis@gmx.at