Видите резултате претраге за "Улично осветљење", синоним за Ваш тражени појам "семафор".

Види и
Служба за грађане