Видите резултате претраге за "Смеће", синоним за Ваш тражени појам "отпад".

Види и
Заштита животне средине
Рециклажа