Sozialinfo Wien ('Социјалне информације Беч')


Садржај интернет сервиса www.sozialinfo.wien.at одржавају сарадници Социјалног позива Беч (SozialRuf Wien) и он представља обиман информативни систем у свим питањима из социјалне области. Он омогућава једноставну претрагу за појмовима, институцијама или тематским подручјима из социјалне области за цели Беч или за поједине округе. Погођени грађани и лица која раде у социјалним областима без препрека добијају контактне податке социјалних установа, иницијатива и пројеката са директним повезивањем на њихове сајтове.

Велики значај се придаје консеквентном одржавању података и једноставности коришћења. Молимо Вас да помогнете да се подаци на www.sozialinfo.wien.at одржавају актуелним и информишите нас о Вама познатим променама што је пре могуће на адреси sozialinfo@fsw.at.
 

SozialRuf Wien ('Социјални позив Беч') 533 77 77


SozialRuf Wien је телефонски информативни и саветнички сервис о следећим темама: старање код куће, партнерство и породица, издржавање и становање, живот са хендикепом, неговати и бити негован.

Сарадници се сматрају лицима којима се можете обратити по социјалним питањима и која дневно од 8 до 20 часова дају компетентне информације или упућују на стручно најбоље установе у Бечу.