Polizeiamtsarzt/Polizeiamtsärztin

Телефон: 01-313 10 0

Телефон: 133 (Polizeinotruf)

Радно време

0-24 Uhr
Topics
Полиција
Службени лекар/лекарка