Видите резултате претраге за "Јавни саобраћај", синоним за Ваш тражени појам ""градски превоз"".

Види и
Повластице за превоз
Услуге превоза за хендикепирана лица