Види и
Изучавање заната
Посредовање код запошљавања
Професионално усмеравање
Радни пројекти