Видите резултате претраге за "Усвајање", синоним за Ваш тражени појам "адопција".

Специјалније информације
Усвајање интернационално
Види и
Хранитељске породице