• Казнена евиденција
 • Казнено-поправни домови (Судови за младе)
 • Картица здравственог осигурања
 • Карцином (Болести рака)
 • Катастрофе - помоћ (Цивилна заштита)
 • Квалитет животних намирница
 • Кварови на канализацији
 • Кисеоник
 • Климакс (Климактеријум)
 • Климактеријум
 • Клубови за старија лица (Понуде за коришћење слободног времена за старије људе)
 • Кључеви за хендикепирана лица
 • Кључеви - сеф (Сеф за кључеве)
 • Кожна обољења - самопомоћ
 • Комшијска помоћ
 • Контакт служба за посете
 • Континенција
 • Контрацепција (Планирање породице)
 • Контрола дома (Контрола неговатељства)
 • Контрола животних намирница (Квалитет животних намирница)
 • Контрола неговатељства
 • Кревети за негу (Помагала за негу)
 • Кредити (Дугови)
 • Кризне интервенције
 • Кризни центри за младе
 • Ксенофобија (Расизам)
 • Култ - опасност (Секте)
 • Културна размена (Интеркултурална размена)
 • Културни пасош
 • Куратор (Заступање по судској одлуци)
 • Кућна достава
 • Кућна нега (Нега и старање код куће)
 • Кућна нега болесне деце (Нега болесне деце код куће)
 • Кућна нега болесника
 • Кућне животиње
 • Кућни љубимци (Кућне животиње)
 • Кућни позиви за случај невоље