Geringfügigkeitsgrenze, 2022

Опис

€ 485,85 monatlich

Topics
Граница за рад са малим бројем сати
Референтне стопе за социјална давања