Види и
Заступање по судској одлуци
Пацијентова слободна воља