Видите резултате претраге за "Помоћ у кући за психички болесне људе", синоним за Ваш тражени појам ""психичко обољење - нега код куће"".

Beratung und Förderung durch den Fonds Soziales Wien

Телефон: 01-24 5 24

Сајт:

Опис

Es ist eine einkommensabhängige Förderung nach individueller Begutachtung durch den Fonds Soziales Wien möglich.

Anmeldung und Berechnung des Kostenbeitrags in den Beratungszentren Pflege und Betreuung

Општије информације
Помоћ у кући