Специјалније информације
Деменција - самопомоћ
Становање за сенилне особе
Тренинг памћења
Види и
Геронтопсихијатрија
Помоћ у кући за психички болесне људе
Чланови породице који обављају негу