Видите резултате претраге за "Принудно исељење", синоним за Ваш тражени појам "деложација".

Види и
Обезбеђење стана
Привремене стамбене зграде за бескућнике
Становање у циљу социјалне интеграције
Судови