Види и
Јавне болнице
Приватне и конфесионалне болнице