Импресум према § 24 Закона о медијима (MedG), став 3


Власник медија и издавач: Град Беч
Адреса: A-1082 Wien, Rathaus
DVR: 0000191

За садржај одговоран: Erstberatung / Fonds Soziales Wien
Руководилац: Hans Werner
Адреса: 1030 Wien, Guglgasse 7-9
е-пошта: sozialinfo@fsw.at

Тел: +43 1 4000 8800
DVR: 1070053

Обелодањивање према § 25 Закона о медијима, став 4

Линија листа

Сајт sozialinfo.wien.at садржи информације о социјалним установама и сервисима у Бечу и настоји у вези с тим да оствари највећу могућу актуелност. Сви наводи садржани на овој страници служе искључиво као информација.

Одговорност за садржај

Сајт sozialinfo.wien.at садржајно, по налогу Града Беча, обрађује Социјални позив Беч (SozialRuf Wien) у Фонду Социјални Беч (Fonds Soziales Wien). Све информације садржане на овом сајту не представљају загарантоване особине. Оне се држе што је могуће разумљивијим. Социјални позив Беч у Фонду Социјални Беч задржава право да у свако време и без најаве изврши измене наведених података.

Ауторско право

Лејаут и графичка обрада понуде као и њених појединачних елемената, као што су лого, фотографије, грбови итд, су заштићени ауторским правом.

Ограничење јемства

Садржаји објављени на страници sozialinfo.wien.at као и технички сервиси су пажљиво проверени и програмирани. Упркос томе ни Социјални позив Беч у институцији Фонд Социјални Беч, нити Град Беч или рачунарски центри не могу преузети гаранцију за потпуну тачност. Сви наводи се врше без гаранције. Јемство за штете настале на основу садржаја или сервиса објављених на сајту sozialinfo.wien.at  је искључено. Такође се не преузима јемство за евентуалну непосредну, посредну, случајну или посебну штету или последицу која настане на основу Вашег приступа сајту sozialinfo.wien.at  или његово коришћење односно која стоји у било каквој вези са истим, укључујући - међутим не и ограничено на - сваки губитак или штету кроз вирусе који се одражавају на Вашу компјутерску опрему или на са Ваше стране претпостављену поузданост информација преузетих са сајта sozialinfo.wien.at.

Повезнице и линкови

Сајт sozialinfo.wien.at  садржи линкове на друге интернет странице које су потпуно независне од овог сајта. Социјални позив Беч у институцији Фонд Социјални Беч у том погледу не преузима никакво јемство, посебно не за њихов садржај и тачност, потпуност или аутентичност информација садржаних под неким од тих линкова или на некој другој интернет страници. Приступ било којој другој интернет страници повезаној са страницом sozialinfo.wien.at  се врши на сопствену одговорност. Јемство за било какву информацију која се налази на истим као и за последице које из истих произлазе је искључено од стране Социјални позив Беч у институцији Фонд Социјални Беч.

Дизајн, програмирање и опремање за неограничен приступ


Weberhofer GmbH
Телефон: 01/54544210
Адреса: 1080 Wien, Blindengasse 52/3
www.weberhofer.at
е-пошта: office@weberhofer.at