Geringfügigkeitsgrenze, 2019

Сајт:

Опис

€ 446,81 monatlich
Topics
Граница за рад са малим бројем сати
Референтне стопе за социјална давања 2019