Osvežitev podatkov

Ali imate spremenjen naslov ali drugo telefonsko številko? Imate nov elektronski naslov? Prosim sporočite nam spremembe v spodnjem polju! V izogib neželeni pošti prosim rešite naslednjo računsko nalogo:
 

Hemayat - Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende

Phone: 01-216 43 06

E-mail: office@hemayat.org

Website:

Business Hours

Montag, Mittwoch, Freitag 8-13 Uhr, Dienstag, Donnerstag 13-17 Uhr

Description

kostenlose psychologische und medizinische Betreuung und Psychotherapie

Topics
Refugees
Trauma