Impresum po 3. odst. 24 čl. zakona o medijih

Lastnik in izdajatelj medija: mesto Dunaj
Naslov: 1082 Wien, Rathaus
DVR: 0000191

Odgovoren za vsebino: Erstberatung im Fonds Soziales Wien (Socialni klic Dunaja pri Skladu za socialni Dunaj)
Vodstvo: Hans Werner
Naslov: 1030 Wien, Guglgasse 7-9
E-pošta: sozialinfo@fsw.at, Tel. št. +43 1 4000 8800
DVR: 1070053

Razkritje podatkov po 4.odst. 25. čl. zakona o medijih

Namembnost medija

Spletišče sozialinfo.wien.at vsebuje informacije o socialnih službah in socialnih storitvah na Dunaju. Informacije stalno osvežujemo, tako da strani ponujajo čim novejše podatke. Podatki na teh straneh so namenjeni izključno obveščanju.

Odgovornost za vsebino

Spletišče sozialinfo.wien.at vsebinsko oblikuje služba Socialni klic Dunaja, ki deluje v okviru ustanove Fonds Soziales Wien (Sklad za socialni Dunaj) po nalogu mesta Dunaja. Na teh straneh objavljene informacije ne vsebujejo nobenih zagotovil. Oblikovane so kar najbolj razumljivo. Socialni klic Dunaja si pridržuje pravico do sprememb, ki lahko nastopijo kadarkoli in brez napovedi.

Avtorske pravice

Layout in oblikovanje ponudbe ter njenih sestavnih delov kot so logotip, fotografije, grb itd. so avtorsko zaščiteni.

Omejitev jamstva

Vsebine na spletišču sozialinfo.wien.at ter tehnične storitve temeljijo na skrbnih raziskavah in programih. Kljub temu pa Socialni klic Dunaja, mesto Dunaj ali računalniški centri ne morejo prevzeti popolne odgovornosti za pravilnost podatkov. Vsi podatki so brez garancije. Izključeno je jamstvo za škodo, ki nastane zaradi vsebin, objavljenih na spletišču sozialinfo.wien.at. Izključeno je tudi jamstvo za neposredno, posredno, naključno ali posebno škodo ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi vašega dostopa do podatkov na spletišču sozialinfo.wien.at ali zaradi uporabe le-teh ali zaradi kakršne koli povezave s temi podatki, vključno z - in brez omejitve za - kakršnokoli izgubo ali škodo zaradi virusov, ki bi vplivali na vašo računalniško opremo ali domnevno zanesljivost informacij spletišča sozialinfo.wien.at.

Sklici in povezave

Spletišče sozialinfo.wien.at vsebuje povezave z drugimi spletnimi stranmi, ki so popolnoma neodvisne od tega spletišča. Socialni klic Dunaja (v okviru Sklada za socialni Dunaj - Fonds Soziales Wien) ne prevzema odgovornosti, še zlasti ne za vsebino, natančnost, popolnost ali avtentičnost informacij, ki so na voljo na nadbesedilnih povezavah ali drugih spletnih straneh. Uporabniki so sami odgovorni za priklic drugih spletišč, ki so povezana s spletiščem sozialinfo.wien.at. Socialni klic Dunaja pri Skladu za socialni Dunaj (SozialRuf Wien im Fonds Soziales Wien) izključuje kakršnokoli odgovornost za tako pridobljene informacije in posledice dostopa do teh informacij.

Dizajn, programiranje in oblikovanje brez omejitev

Weberhofer GmbH
Telefon: +43 1 54544210
Adresse: 1080 Wien, Blindengasse 52/3
www.weberhofer.at
E-Mail: office@weberhofer.at