These are the search results for “Izjava volje pacienta” which is a synonym for your search term “"pisna izjava volje pacienta"”

Glej tam
Hospic in paliativna nega
Pooblastilo za zastopanje v uradnih in zdravstvenih zadevah
Spremljanje umirajočih
Zagovorništvo bolnikov