These are the search results for “Dimnikar” which is a synonym for your search term “"strokovni pregled kurilne naprave, nadzor kurilne naprave"”

Glej tam
Gasilci
Inštalater plinskih naprav
Tehnična služba za ogrevanje