These are the search results for “Pokojnina v primeru poklicne nesposobnosti ” which is a synonym for your search term “"predčasna invalidska pokojnina"”

Splošnejše informacije
Pokojnine
Glej tam
Meja dohodka pri nepolnem delovnem času
Pokojnine v primeru poklicnih obolenj in nesreč pri delu
Upokojenska izkaznica