Geringfügigkeitsgrenze, 2022

Opis

€ 485,85 monatlich

Topics
Meja dohodka pri nepolnem delovnem času
Mejni zneski socialnega skrbstva