Socialne informacije Dunaj - Sozialinfo Wien


Spletna storitev www.sozialinfo.wien.at je obsežen sistem z informacijami o vseh socialno relevantnih vprašanjih; za njegovo vsebino skrbijo sodelavci ustanove SozialRuf Wien (socialni klic Dunaj). Omogoča hitro iskanje po geslih oz. ključnih besedah, institucijah in temah, ki pokrivajo celotno socialno področje mesta Dunaj in posameznih okrajev. Prizadeti občanke in občani ter vsi, ki opravljajo socialne dejavnosti, lahko brez kakršnihkoli ovir dobijo kontaktne podatke o socialnih ustanovah, pobudah in projektih z direktnimi povezavami na domače strani.

Sistem podatkov dosledno vzdržujemo in si prizadevamo za čim večjo prijaznost do uporabnika. Prosimo, pomagajte nam pri osveževanju podatkov na straneh www.sozialinfo.wien.at in nas čimprej obvestite o vam znanih spremembah na naslov sozialinfo@fsw.at.

Socialni klic Dunaj - SozialRuf Wien 533 77 77


Socialni klic Dunaj je informacijska in svetovalna služba po telefonu za naslednje teme: oskrba doma, partnerstvo in družina, preživljanje in stanovanje, življenje z invalidnostjo, nega.

Sodelavci socialnega telefona so vaši sogovorniki pri socialnih vprašanjih. Vsak dan od 8. do 20. ure dajejo klicateljem strokovne odgovore ali pa posredujejo podatke o ustrezni strokovni službi na Dunaju.