Specialne informacije
Denarna pomoč v stiski
Pomoč v hrani
Glej tam
Dežurna telefonska služba
Dnevni centri za brezdomce
Zasilno bivališče za brezdomce