These are the search results for “Privatni domovi za bivanje in nego s subvencijami” which is a synonym for your search term “"zasebni bivalni in negovalni domovi s subvencijami"”

Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern

Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern werden unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gefördert.
Bitte im Beratungszentrum Pflege und Betreuung anfragen.
Glej tam
Javni domovi za starejše osebe
Nadzor nege
Sprejem oskrbovancev v dom
Stanovanjske hiše za starejše občane
Zagovorništvo oskrbovancev
Zasebni bivalni in negovalni domovi brez subvencij
Zastopništvo stanovalcev