These are the search results for “Konfesionalne in zasebne bolnišnice ” which is a synonym for your search term “"zasebne klinike"”

Glej tam
Izjava volje pacienta
Javne bolnišnice
Otrok v bolnišnici
Participacija za zdravljenje v bolnišnici
Socialna služba v bolnišnici
Zagovorništvo bolnikov