These are the search results for “Instalater” which is a synonym for your search term “vodovodar”

Splošnejše informacije
Oskrba z vodo
Glej tam
Okvare ali pomanjklivosti odtočnih cevi