These are the search results for “Zavetišče za ženske” which is a synonym for your search term “"varna hiša"”

Splošnejše informacije
Nasilje nad ženskami
Glej tam
Nasilje nad otroki
Spolno nasilje
Ženska svetovalnica