These are the search results for “Služba za občane” which is a synonym for your search term “"servis za občane"”

Specialne informacije
Služba za občane - mednarodne zadeve
Glej tam
Lokalna oskrba
Mestne in regionalne informacije