These are the search results for “Mestne in regionalne informacije ” which is a synonym for your search term “"regionalne informacije"”

Glej tam
Dežurna telefonska služba
Informativno gradivo
Lokalna oskrba
Služba za občane
Turistične informacije