These are the search results for “Začasno mesto v domu” which is a synonym for your search term “"nega v času dopusta"”

Glej tam
Javni domovi za starejše osebe
Privatni domovi za bivanje in nego s subvencijami
Rehabilitacija starejših oseb v domovih za starejše
Sprejem oskrbovancev v dom
Stanovanjske hiše za starejše občane
Svojci-negovalci - odsotnost
Zasebni bivalni in negovalni domovi brez subvencij