These are the search results for “Šolska integracija” which is a synonym for your search term “"integracija v šoli"”

Glej tam
Posebni pedagoški centri in posebne šole
Šolska psihologija
Šolski servis