These are the search results for “Začasne hiše za brezdomce” which is a synonym for your search term “"hiše za osebe brez stanovanja"”

Splošnejše informacije
Stanovanja za brezdomce
Glej tam
Stanovanje z namenom socialne integracije