These are the search results for “Stanovanja za brezdomce” which is a synonym for your search term “"hiše za brezdomce"”

Splošnejše informacije
Brezdomci
Specialne informacije
Socialno oskrbovane hiše za brezdomce
Stanovanje z namenom socialne integracije
Začasne hiše za brezdomce
Zasilno bivališče za brezdomce
Glej tam
Dnevni centri za brezdomce
Medicinska oskrba za brezdomce
Stanovanja za matere in otroke