These are the search results for “Zdravniško dežurstvo” which is a synonym for your search term “"dežurni zdravnik"”

Splošnejše informacije
Zdravnik
Glej tam
Nujna medicinska pomoč
Zobozdravnik