These are the search results for “Poklicna integracija prizadetih oseb ” which is a synonym for your search term “"coaching - vodenje prizadetih ljudi pri opravljanju dela"”

Splošnejše informacije
Delo za prizadete osebe
Glej tam
Delovni projekti
Poklicno vključevanje psihično bolnih oseb
Pripomočki za prizadete osebe
Rehabilitacija
Svetovanje prizadetim osebam