Splošnejše informacije
Stanovanja za mlade ljudi
Glej tam
Dijaški ali mladinski domovi
Krizni centri za mlade
Urad za mladino