Osvežitev podatkov

Ali imate spremenjen naslov ali drugo telefonsko številko? Imate nov elektronski naslov? Prosim sporočite nam spremembe v spodnjem polju! V izogib neželeni pošti prosim rešite naslednjo računsko nalogo:
 

Uniability, Arbeitsgemeinschaft zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, an Österreichs Universitäten und Hochschulen

E-mail: info@uniability.org

Website:

Website:

Business Hours

Kontaktaufnahme über Website
Topics
Students