Pozri tiež
Ďalšie vzdelávanie dospelých
Rovnocenné zaobchádzanie