Pozri tiež
Podpora dievčat
Rovnocenné zaobchádzanie
Ženské organizácie a ženské siete