These are the search results for “Telefonická pomoc v kríze (horúca linka) ” which is a synonym for your search term “"telefónna služba pre prípady núdze"”

Pozri tiež
Krízová intervencia
Pastorálna starostlivosť
Samovražda
Sociálna linka dôvery