These are the search results for “Mestské informácie / regionálne informácie” which is a synonym for your search term “"regionálne informácie"”

Pozri tiež
Linky tiesňových volaní
Oblastná pomoc
Propagačné a informačné materiály
Služba občanom
Turistické informácie