These are the search results for “Starostlivosť o deti doma ” which is a synonym for your search term “"opatrovanie detí"”

všeobecnejšie informácie
Starostlivosť o deti
špeciálne informácie
Domáca pomoc v rodinnom prostredí
Pozri tiež
Materská škola
Poukážka na služby
Starostlivosť o choré deti doma
Stráženie detí a starostlivosť o deti počas dňa
Uvoľnenie zo zamestnania z dôvodov poskytovania starostlivos