Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern

Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern werden unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gefördert.
Bitte im Beratungszentrum Pflege und Betreuung anfragen.
Pozri tiež
Domovy a opatrovateľské ústavy bez verejného subvencovania
Domovy a opatrovateľské ústavy s verejnými subvenciami
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Krátkodobé miesta s ošetrovateľskou starostlivosťou
Opatrovateľský dozor
Prijatie do opatrovateľského ústavu
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie