These are the search results for “Krízové centrá pre mladých ľudí” which is a synonym for your search term “"útulky pre mladých ľudí"”

Pozri tiež
Násilie v domácnosti
Násilie voči deťom
Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov
Sexuálne násilie
Úrad pre mladistvých