Haus Gustav Klimt - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

1140 Wien, Felbigergasse 81

telefón: 01-313 99-1200

e-mail: haus.gustav.klimt@kwp.at

webová stránka:

centrála
Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

popis

mit Remobilisationsstation (für maximal 3 Monate)
Topics
Bytové domy pre staré osoby
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Rehabilitácia pre starších občanov v domovoch