These are the search results for “Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb ” which is a synonym for your search term “"zdravotne postihnutí – profesijná integrácia"”

všeobecnejšie informácie
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby
Pozri tiež
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Pracovné projekty
Rehabilitácia